اهداف و ارزش های ما

اهداف و ارزش ها: – ایجاد مرکز تخصصی مشاوره بیمه با مخاطبین عام – بالابردن فرهنگ بیمه ای و اعتماد بیمه گزاران نسبت به صنعت بیمه – تمرکز بر رعایت اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه – بهبود نگرش و تعامل سیستمی با ذینفعان بیمه ای – توسعه بکارگیری جدیدترین تکنولوژی های فناوری اطلاعات و …

اهداف و ارزش های ما ادامه مطلب