بیمه کرونا

معرفی محصول

بیمه کرونا از محصولات جدید بیمه زندگی و یکی از انواع بیمه‌نامه عمر انفرادی است. در این بیمه‌نامه در صورتی‌که بیمه‌شده در اثر ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان بستری شده یا فوت نماید، معادل سرمایه درج شده در بیمه‌نامه، به ذینفعان مندرج در بیمه‌نامه خسارت پرداخت خواهد شد.

پوشش‌های بیمه‌نامه:

  • پوشش فوت بر اثر ابتلا به کرونا
  • پوشش هزینه بستری در بیمارستان به علت ابتلا به کرونا

شرایط بیمه‌نامه:

  • سرمایه فوت : حداکثر تا  2.000.0000.000ريال
  • سرمایه هزینه بستری بیمارستانی: معادل 0، 5 و  10 درصد سرمایه فوت به علت کرونا
  • سن بیمه شده: از بدو تولد تا 85 سال
  • مدت بیمه‌نامه: یک سال و کوتاه مدت
  • روش پرداخت حق بیمه: یکجا و در ابتدای بیمه‌نامه
  • دوره انتظار: برای بیمه های یکماهه دوره انتظار 14 روز و برای بیمه نامه های بیشتر از یک ماه، دوره انتظار یک ماه می باشد و در این مدت بیمه گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت.
اسکرول به بالا

تماس با ما