بیمه نامه طرح جامع منازل مسکونی

معرفی بیمه نامه طرح جامع منازل مسکونی

بیمه آتش سوزی، توافقی است بین بیمه گر و بیمه گذار که در قالب بیمه نامه ثبت می شود. به این صورت که: بیمه گر، مبلغی را به عنوان حق بیمه از بیمه گذار می گیرد و در ازای آن، تعهد می کند که اگر زیان های مالی و خطراتی که در پوشش بیمه است، به بیمه گذار برسد، هزینه ها و خسارت های آن زیان ها را به بیمه گذار بپردازد.

خسارت هایی که در پوشش این بیمه قرار می گیرند

بیمه آتش سوزی می تواند خسارت هایی که به اموال منقول و غیرمنقول وارد شده است را جبران کند و هزینه آن ها را پرداخت کند؛ حسارت هایی مثل: ماشین آلات، تجهیزات، لوازم و اثاثیه منزل، لوازم اداری، موجودی فروشگاه ها، انبارها، ساختمان ها و تاسیسات واحدهای صنعتی، غیرصنعتی، تجاری و مسکونی. بر اساس آمارها، بسیاری از واحدهای صنعتی، تولیدی، تجاری و مسکونی و… ممکن است دچار آتش سوزی شوند که در این صورت، خسارت ها و هزینه های هنگفتی به صاحبان آن ها تحمیل می شود. اگر این واحد ها در پوشش بیمه باشند، خساراتی که به آن ها وارد شده، جبران می شود و بیمه می تواند هزینه آن ها را پرداخت کند.

این اتفاق ها و خطرات در پوشش این بیمه نامه قرار دارند:

خطرات تبعی مثل سیل، زلزله، طوفان، سقوط بهمن، سقوط هواپیما، هلیکوپتر و قطعات آن، برخورد اجسام خارجی، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف، شکست شیشه، سرقت با شکست حرز، نشست، ریزش و رانش، انفجار ظروف تحت فشار، شورش، بلوا، اغتشاش و آشوب و هزینه های پاکسازی و جمع آوری ضایعات ناشی از تحقق خطرهای مشمول بیمه.

شرایط بیمه نامه

 • بیمه گر: شرکت بیمه دی (سهامی عام) که جبران خسارت احتمالی را بر اساس شرایط بیمه نامه برعهده دارد.
 • بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی که این بیمه نامه را خریده و تعهد می کند حق بیمه را بپردازد.
 • مورد بیمه: ارزش ریالی اعیانی و اثاثیه منزل مسکونی بیمه گذار طبق هریک از طرح های پنج گانه
 • خطراتی که این بیمه پوشش می دهد: آتش سوزی، صاعقه و انفجار (خسارات احتمالی نوسانات جریان برق که به دلیل تخلیه بار الکتریکی صاعقه رخ می دهند، در پوشش این بیمه نیستند) و خطرات اضافی سیل، زلزله، طوفان و سرقت.

فرانشیز

 • زلزله: فرانشیز زلزله یک درصد ارزش مبلغ بیمه شده است.
 • سیل: فرانشیز سیل 10 درصد هر خسارات است.
 • طوفان: فرانشیز طوفان 10 درصد هر خسارت است.
 • سرقت: فرانشیز سرقت 10 درصد هر خسارت است.

اعتبار بیمه نامه

این بیمه نامه، به مدت یک سال شمسی از روز شروع بیمه نامه و به شرط پرداخت و واریز وجه حق بیمه ای که در بیمه نامه درج شده، اعتبار دارد.

فسخ بیمه

بیمه گذار می تواند در هر زمانی بیمه نامه را فسخ کند. در این صورت، مبلغ بازخرید بیمه نامه بر اساس تعرفه کوتاه مدت است.

تشدید خطر

اگر عوامل تشدید خطر برای مورد بیمه خطری را ایجاد کنند و آن خطر محقق شود و تا پیش از آن، بیمه گر از این موضوع مطلع نشده باشد، بیمه گذار وظیفه دارد در مدت 24 ساعت این موضوع را به بیمه گر اطلاع دهد. در غیر این صورت، بیمه گر می تواند مبلغ خسارات را به نسبت حق بیمه دریافتی و حق بیمه مشدد، پرداخت کند.

توجه:
 • متن کامل شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و خطرات اضافی، نزد بیمه گر موجود است و اگر بیمه گذار تمایل داشته باشد، بیمه گر می تواند آن ها را ارائه دهد.
 • ساختمان هایی که با سازه خشتی و گلی هستند، در تعهد این بیمه نامه نیستند.
 • در این نوع بیمه نامه، ماده 10 قانون بیمه اعمال نمی شود.
اسکرول به بالا

تماس با ما