بیمه مسئولیت مدنی فردی

مسئولیت مدنی فردی

طبق تعریف مسئولیت مدنی چنانچه هر شخص حقیقی در جریان زندگی روزمره عادی خود منجر به بروز زیان و خسارت به دیگری گردد، طبق قانون ملزم به جبران زیان وارده خواهد بود.

بیمه مسئولیت مدنی فردی/خانواده

عبارت است از جبران خسارتهاي بدني و يا مالي وارده به اشخاص ثالث در نتيجه اعمال غير عمدي مانند خطا، تقصير، غفلت، مسامحه يا قصوربيمه گذار/ بيمه شده ناشي از خطرات مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه در جريان فعاليت هاي زندگي روزمره (غير از فعاليت هاي شغلي، حرفه اي، تجاري و…)، که بيمه گذار براساس نظريه کارشناس بيمه گر و در صورت لزوم راي مراجع قضايي، مسئول جبران خسارت شناخته شود.

پوشش اصلی

پوشش خسارت جانی شامل فوت، نقص عضو، هزینه پزشکی و خسارت مالی می باشد.

پوشش های فرعی

 • خسارت ناشی از آتش سوزی،انفجار و ریزش نمای ساختمان و سقوط اجسام محل سکونت بیمه
 • خسارت جانی  و مالی وارد به مهمانان در داخل منزل محل سکونت بیمه گذار
 • خسارت ناشی از اعمال فرزندان مجرد زیر 18 سال به شرط سلامت روحی و روانی
 • خسارت ناشی از همسر تحت تکفل بیمه گذار
 • خسارت ناشی از فعالیت های ورزشی غیرحرفه ای و تفریحی بیمه گذار در محل خارج از باشگاه و سالن های ورزشی
 • خسارات ناشی از اعمال افراد مجنون/زوال عقل و حافظه تحت تکفل بیمه گذار
 • خسارت وارد به عوامل روزمزد تاسیساتی،تعمیراتی و نظافتی در منزل محل سکونت بیمه گذار
 • خسارات ناشی از استفاده از دوچرخه و سایر وسایل نقلیه غیرموتوری
 • خسارات ناشی از نگهداری از حیوانات خانگی شناسنامه دار شامل سگ،گربه و خرگوش
 • خسارات ناشی از استفاده از سلاح سرد در منزل محل سکونت مندرج در بیمه نامه به دلیل شکست حرز
 • پوشش حذف فرانشیز

مزیت ها

این بیمه نامه صرفا در شرکت بیمه دی ارائه می گردد و جزء طرح های نوین بیمه ای می باشد.

دریافت خسارت

 • بیمه‌گذار به صورت مکتوب اقدام به اعلام خسارت به بیمه گر می نماید.
 • مدارک مورد نیاز توسط کارشناس خسارت در زمان بازدید و یا بعد از بازدید طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گذار رسانده می‌شود.
 • بیمه‌گذار مدارک لازم را به بیمه گر تحویل می‌دهد.
 • خسارت بر اساس مدارک تحویل شده بررسی و در صورت تحت پوشش بودن در بیمه نامه ی صادره، مبلغ خسارت تعیین و حواله به نفع زیاندیده صادر می گردد.
اسکرول به بالا

تماس با ما