بیمه مسئولیت حرفه ای

معرفی محصول

عبارتست از مسئولیت  صاحبان حرفه ها به موجب قانون در مقابل افرادی که در رابطه با حرفه ی آنها دچار زیان و خسارت گردیده اند

پوشش ها:

بیمه مسئولیت حرفه ای خسارت های جانی و مالی که به علت خطا،اشتباه،غفلت و یا قصور در انجام شغل و حرفه افراد به دیگران ایجاد می گردد را جبران نماید

مزایا:

بیمه مسئولیت حرفه ای دارای زیرشاخه های متعدد و متنوعی می باشد که بسته به نوع حرفه و شغل فرد تعهدات بیمه نامه تغییر نموده و خطرات مربوط به آن حرفه را تحت پوشش قرار می دهد
مانند مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح،ناظر و محاسب و یا مسئولیت حرفه ای پزشکان و پزشکان

شرایط بیمه نامه:

وجود گواهی نامه ی معتبر مربوط به حرفه

دریافت خسارت

بیمه‌گذار به صورت مکتوب اقدام به اعلام خسارت به بیمه گر می نماید

مدارک مورد نیاز توسط کارشناس خسارت در زمان بازدید و یا بعد از بازدید طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گذار رسانده می‌شود

بیمه‌گذار مدارک لازم را به بیمه گر تحویل می‌دهد

خسارت بر اساس مدارک تحویل شده تعیین و حواله به نفع زیاندیده صادر می گردد

اسکرول به بالا

تماس با ما