بیمه جامع عمر و سرمایه گذاری

معرفی محصول

بیمه های زندگی در ابتدا با رویکرد انباشت سرمایه به منظور حمایت از درآمد خانواده ها و بالأخص خانواده های جوان در زمان فقدان سرپرست اصلی خانوار ایجاد گردید. اما امروزه بیمه های زندگی برای مقاصد مختلفی نظیر حفظ سرمایه و یا طرح های معافیت های مالیاتی به کار برده می شود مأموریت اصلی بیمه های زندگی حفاظت از شخص و خانواده اش در برابر آسیب هایی نظیر بازپرداخت باقیمانده دیون و وام ها، تامین معاش همسر و فرزندا بازمانده، برنامه ریزی اهداف اقتصادی آینده مانند تأمین هزینه های دانشگاه فرزندان در سال های آتی، اختصاص بخشی از میراث به امور خیریه، تأمین هزینه های مربوط به مراسم خاکسپاری و … می باشد. همچنین حمایت های بیمه های زندگی معطوف به مالکان و نفرات کلیدی سازمان های تجاری که فقدان آنها ممکن است خسارات مالی سنگینی بر جای گذارد، نیز خواهد بود. هر چند بیمه عمر یک ابزار قدرتمند برنامه ریزی مالی است، اما نباید هیچگاه آن را بعنوان وسیله پس انداز در نظر گرفت. به طور کلی روش های بهتری نیز برای نگهداری و رشد منابع مالی وجود دارد

مأموریت اصلی بیمه های زندگی حفاظت از شخص و خانواده اش در برابر آسیب هایی نظیر بازپرداخت باقیمانده دیون و وام ها، تامین معاش همسر و فرزندا های مربوط به مراسم خاکسپاری و … می باشد. همچنین حمایت های بیمه های زندگی معطوف به مالکان و نفرات کلیدی سازمان های تجاری که فقدان آنها ممکن است خسارات مالی سنگینی بر جای گذارد، نیز خواهد بود

دریافت خسارت

جهت دریافت خسارت باید ضمن اعلام کتبی به نماینده مجاز و یا شعب شرکت بیمه دی، نسبت به تکمیل و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام نمایید. پروسه رسیدگی به پرونده خسارت و ایفای تعهدات شرکت بیمه دی، به زمان ارائه کامل مدارک از طرف بیمه‌گذار/استفاده‌کنندگان بستگی دارد

اسکرول به بالا

تماس با ما