بیمه باربری صادراتی

معرفی بیمه بیمه باربری صادراتی

جهت بيمه نمودن محموله هايي مي باشد كه مبدأ حركت آنها داخل ايران و مقصد آنها خارج از کشور مي باشد.

در بیمه های باربری با توجه به گستردگی مجموعه خطراتی که ممکن است محموله بیمه شده را تهدید کند و به آن آسیب بزند و همچنین به منظور تعیین دقیق میزان تعهدات شرکت های بیمه در مقابل بیمه گذاران و استاندارد سازی این موضوع کلوزهایی با عنوان “مجموعه شرایط بیمه گران کالا” توسط موسسه لویدز لندن طراحی و عرضه گردیده است که در تمام بازارهای جهانی بیمه  به کار گرفته می شود. در ایران نیز شورای عالی بیمه در آیین نامه شماره 79 این شرایط را ترجمه نموده و به عنوان تنها مرجع رسمی در خصوص تعهدات بیمه گران در رشته بیمه باربری تعیین نموده است و تمامی بیمه های باربری صادراتی در کشور ایران بر اساس این شرایط صادر می شود.

این کلوزها عبارتند از A ، B و C  که هر کدام از کلوزهای بیمه باربری تعدادی از خطرات را تحت پوشش قرار می دهد. که در این میان کلوز A بیشترین خطرات و کلوز C کمترین خطرات را تحت پوشش قرار می دهد و به همین دلیل کلوز A گرانتر از بقیه کلوز ها است و افراد می توانند با توجه به نوع کالا و خطرات احتمالی که محموله آنها را تهدید میکند اقدام به خرید هر یک از کلوزهای بیمه باربری کنند.

محاسبه نرخ حق‌بيمه در بيمه‌‌نامه‌هاي باربری داخلي
نرخ حق‌بيمه دربيمه‏‌‌نامه‌هاي باربري وارداتی به ‏عوامل مختلفي بستگي دارد كه مهم‌ترين آن‌ها به شرح زیر است.
1- کلوز و پوشش های درخواستی

2- نوع و خصوصیات کالا

3-  شرایط حمل

4- نوع وسیله حمل

5- مرز خروجی

اسکرول به بالا

تماس با ما